با سلام قبل از ارسال آگهی از قسمت شرایط و قوانین قوانین آگهی را بررسی کنید.

آگهی ها به دو بخش عادی و ویژه تقسیم شده است.

آگهی های عادی سه ماه با مبلغ 170.000 تومان در سایت قرار داده می شود.

آگهی های ویژه سه ماه با مبلغ 200.000 تومان در سایت قرار داده می شود.

نمونه آگهی ویژه

نمونه آگهی معمولی